Hodo d.o.o. - Preduzeće za građevinarstvo i trgovinu

Gradnja objekata

Izvođenje svih građevinsko - zanatskih radova, hidro i elektro instalacije na svim vrstama objekata.

Rekonstrukcija objekata

Obnavljanje i uređenje stambenih objekata, svih poslovnih, društvenih i drugih objekata koji pripadaju ovoj vrsti djelatnosti.